Historia Oddziału

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oraz jego oddziały i koła jest kontynuatorem tradycji i działalności zorganizowanego od 1845 roku ruchu numizmatycznego. W przeszłości reprezentowane było przez Towarzystwa Numizmatyczne w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy. Jednocześnie przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne oraz Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (Statut PTN).

W dniu 18 maja 1955 roku powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Olsztynie. Od tego czasu minęło sześćdziesiąt lat jego aktywnej działalności.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i kulturalnym, zrzeszającym miłośników numizmatyki, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Jest towarzystwem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego polskiego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Numizmatyka jest nauką pomocniczą historii zajmującą się badaniem, opisem, systematyzowaniem monet i innych znaków pieniężnych oraz rozpoznawaniem przyczyn i warunków ich powstania i użytkowania. Jest też pomocna przy datowaniu zabytków archeologicznych, jak również badaniu historii sztuki, kultury oraz innych nauk historycznych.

Początki numizmatyki sięgają XIV wieku. Dynamicznie rozwinęła się w okresie renesansu. Rozpoczął się proces gromadzenia, kolekcjonowania monet ich identyfikowanie począwszy od monet starożytnych po średniowieczne.

Celem Towarzystwa jest:

  • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,

  • współdziałanie ze środowiskiem archeologów w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych oraz pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,

  • pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,

  • popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,

  • współdziałanie z Narodowym Bankiem Polskim i Mennicą Polską instytucjami, które wspierają działalność Towarzystwa,

  • urządzanie sesji i konferencji naukowych, odczytów, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,

  • propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka,

  • prowadzenie działalności wydawniczej,

  • organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.

X