Słynne Numizmaty

denar Mieszka I / Mieszka II


denar Bolesława Chrobrego „PRINCES POLONIE”

Pierwszy zapis nazwy Polski – denar z łacińską legendą „PRINCES POLONIE” z rysunkiem ptaka odczytywanym jako orzeł . Rok wybicia określany na około 1000 rok.


denar Bolesława Chrobrego „GNEZDVN CIVITAS”

Prawdopodobnie wybity w Gnieźnie z okazji spotkania polskiego księcia z cesarzem Ottonem III w 1000 roku .

Znany obecnie tylko w jednym  egzemplarzu. Znajduje się w Muzeum Hutten -Czapskiego w Krakowie.


floren / dukat Łokietka

Pierwsza polska złota moneta – dukat / floren  Władysława Łokietka (1306/1320-1333). Wybity  około 1330r. Jedyny znany obecnie egzemplarz . Został zakupiony w 1896 roku, przez hrabiego Emeryka Hutten- Czapskiego, tuż przed jego śmiercią.  Kosztowała go 3000 guldenów austriackich oraz obraz Jana Matejki  „Lisowczyk”.

Na awersie znajduje się wizerunek króla otoczonego legendą „WLADISLAUS.DI.G.REX” , a na rewersie postać biskupa z napisem S. STANSILAVS. POLE , średnica monety 21,4 mm waga około 3,45 g .

Moneta została wybita z okazji jubileuszów ku czci św. Stanisława . Moneta prawdopodobnie miała charakter prestiżowy lub trafiła do Rzymu jako zapłatę za dziesięcinę. Podobno 2 egzemplarz zaginął podczas II wojny światowej na Wołyniu .

Moneta ta to „święty graal ” numizmatyki polskiej  . Moneta znajduje się w Muzeum Hutten-Czapskiego w Krakowie . 


grosz krakowski Kazimierza Wielkiego


100 dukatów Zygmunta III Wazy

Największa polska moneta dawnych czasów . 100 dukatów w złocie o wadze około 350 g . Wybita w mennicy bydgoskiej .

Zachowało się parę egzemplarzy , w tym 2 w Krakowie .


Flowing Hair Liberty z 1794 r. 

X