Metrologia w numizmatyce

Metrologia w numizmatyce
„Metrologia jest to nauka o miarach i systemach mierzenia. Ludzie zwykli
mierzyć nie tylko czas (tym zajmuje się chronologia) i wartości wymienne
(numizmatyka) ale też przestrzeń, która ich otacza. Odmianą mierzenia
przestrzeni, jest mierzenie masy, czyli ciężaru przedmiotów, które stanowią wartość
, ale nie są łatwe do wyrażenia w kategoriach właściwych dla długości i szerokości.
Przedmiotem badań metrologicznych są nie tylko jednostki miar, ale przede
wszystkim sposoby mierzenia. Stąd obok jednostek miar, metrologia interesuje się
systemami mierzenia, narzędziami pomiarowymi, sposobami mierzenia oraz całym
splotem różnorakich interesów społecznych z tym związanych.
Podstawą metrologii są jednostki miar. Jednostki natomiast grupowane są w
układy. Kontrolę i pieczę nad właściwym stosowaniem miar, sprawuje państwo.
Obecnie najpowszechniej używanym standardem jest metryczny układ SI, przyjęty
przez większość państw naszego globu. Zagadnienia dotyczące miar są na ogól
mało znane społeczeństwu, mimo że stykamy się z nimi codziennie. Prawidłowe i
rzetelne miary są tak oczywiste,
jak oddychanie czystym powietrzem. Jednak w przeszłości nie wszystko było takie
proste.
Dawniej, jeszcze w XIX wieku i wcześniej, nie było tak pięknie.”

Jerzy Falkiewicz

Pełny artykuł dostępny po zalogowaniu na stronie dla członków PTN

 

X