Podziękowania

Podziękowania dla osób i instytucji wspierających Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Podziękowanie dyrektorowi Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Piotrowi Żuchowskiemu
Podziękowanie Wiolettcie Pakosz kierownikowi działu obsługi zwiedzających i organizacji imprez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Narodowy Bank Polski Oddział w Olsztynie

Podziękowanie dyrektorowi NBP Oddział Olsztyn Kamilowi Iwankiewiczowi i Annie Karpiak-Olszewskiej Głównemu specjaliście NBP Olsztyn

Lions Club Olsztyn

Podziękowanie Lions Club Olsztyn – odbiera prezydent LC Olsztyn Danuta Klemańska

Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie

Podziękowanie Aleksandrowi Kuberskiemu dyrektorowi Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie
X