Monety Zaboru Austriackiego

aktualizacja :  05.10.2018

Zabór Austriacki 1774-1777, 1794

Monety oświęcimsko-zatorskie


1 szeląg – 1 schilling

materiał : Cu-miedź | średnica :  17,80 g  | waga :  2,20 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1774R230010050

15 krajcarów – złotówka

materiał : Ag-srebro | średnica : 28,0 g  | waga : 5,39 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1775R31 500800400
1776R31 500800400
1777R31 500800400

30 krajcarów – 2 złote

materiał : Ag-srebro | średnica : 31,0 g | waga : 9,32 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1775R21 250700350
1776R21 250700350
1777R21 250700350

Galicja i Lodomeria

1 grosz

materiał : miedź Cu | średnica : 22,0 mm  | waga : 3,89 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1794R30010050

3 grosze

materiał : miedź Cu | średnica : 26,0 mm  | waga :  11,69 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1794R900300150
X