Przestępstwa skimmingu – wykład

S K I M M I N G
przestępstwo bezprawnego skopiowania kart płatniczych

wykład : Olsztyn 18 luty 2016 r.

Bolesław TYL

„Skimming” to termin zaczerpnięty z języka angielskiego i odnosi się do
przestępczego wykorzystania kart płatniczych. Przestępstwo to polega na bezprawnym
skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty bankowej (bankomatowej,
płatniczej, kredytowej itp.) w celu wytworzenia duplikatu oryginalnej karty, która
w środowisku elektronicznym zachowywać się będzie identycznie jak karta oryginalna.

Przy pomocy powszechnie dostępnych urządzeń można skopiować całą zawartość
paska i zapisać ją na innej karcie. Dane kart są bowiem zapisywane na paskach
magnetycznych (w odniesieniu do kart z paskiem) bez żadnego szyfrowania.

Skopiowanie karty jest niezwykle łatwe i zajmuje kilka sekund. Karty mogą być
kopiowane w zasadzie w każdym punkcie gdzie można dokonywać płatności kartami.
Nieuczciwy sprzedawca może skopiować pasek karty na zapleczu, pod ladą, a nawet na
oczach nieświadomego klienta. Ofiara takiego procederu przez dłuższy czas nie jest świadoma
działalności przestępczej skimmerów (do czasu otrzymania wyciągu z konta). Transakcje te są
często fizycznie niemożliwe do wykrycia, gdyż wykonane są w różnych końcach świata, co jest
efektem poczynań międzynarodowych gangów skimmerów, które wymieniają się poprzez sieć
Internetową zawartością pasków magnetycznych kart swoich ofiar.

Pełny artykuł dostępny po zalogowaniu na stronie dla członków PTN

X