150 rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na monecie kolekcjonerskiej NBP – dr Zdzisław Czaplicki

Towarzystwo „Sokół” powstało 7 lutego 1867 roku we Lwowie w zaborze austriackim i działa nieprzerwanie do dziś. Jest najstarszą organizacją prowadzącą działalność sportową, kulturalno-oświatową i narodową na ziemiach polskich będących pod zaborami. więcej >>

X