Monety Zaboru Austriackiego

KATALOG MONET 1764-1943data aktualizacji
Monety S.A. Poniatowski 1764-179510.09.2019
Monety Oblężenia Zamościa 181317.01.2021
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-181514.05.2022
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-184606.07.2018
Monety Powstania Listopadowego 183114.05.2022
Monety zaboru austriackiego 1774-179405.10.2018
Monety zaboru pruskiego 1796-181726.01.2019
Monety zaboru rosyjskiego 1815-186403.01.2021
Monety dla ziem polskich 1916-191827.01.2019
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-193910.05.2022
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-193908.09.2018
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 22.07.2018
Monety Generalnej Guberni 1939-194501.10.2018
Monety PRL 1949-199014.05.2022 - w opracowaniu
Monety od 199129.12.2021 - w opracowaniu

Zabór Austriacki 1774-1777, 1794

Monety oświęcimsko-zatorskie


1 szeląg – 1 schilling

materiał : Cu-miedź | średnica :  17,80 g  | waga :  2,20 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1774R230010050

15 krajcarów – złotówka

materiał : Ag-srebro | średnica : 28,0 g  | waga : 5,39 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1775R31 500800400
1776R31 500800400
1777R31 500800400

30 krajcarów – 2 złote

materiał : Ag-srebro | średnica : 31,0 g | waga : 9,32 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1775R21 250700350
1776R21 250700350
1777R21 250700350

Galicja i Lodomeria

1 grosz

materiał : miedź Cu | średnica : 22,0 mm  | waga : 3,89 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1794R30010050

3 grosze

materiał : miedź Cu | średnica : 26,0 mm  | waga :  11,69 g | rant : 

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1794R900300150