Monety oblężenie Zamościa 1813

KATALOG MONET 1764-1943data aktualizacji
Monety S.A. Poniatowski 1764-179510.09.2019
Monety Oblężenia Zamościa 181317.01.2021
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-181514.05.2022
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-184606.07.2018
Monety Powstania Listopadowego 183114.05.2022
Monety zaboru austriackiego 1774-179405.10.2018
Monety zaboru pruskiego 1796-181726.01.2019
Monety zaboru rosyjskiego 1815-186403.01.2021
Monety dla ziem polskich 1916-191827.01.2019
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-193910.05.2022
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-193908.09.2018
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 22.07.2018
Monety Generalnej Guberni 1939-194501.10.2018
Monety PRL 1949-199014.05.2022 - w opracowaniu
Monety od 199129.12.2021 - w opracowaniu

Artykuł Monety oblężnicze Zamościa z „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych nr 95


6 groszy

fot. GN Damian Marciniak – modyfikacja , nie jest zdjęcie oryginalnej monety

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813bez gałązek1330*R815 0006 0003 000

6 groszy

fot. GN Damian Marciniak – modyfikacja , nie jest zdjęcie oryginalnej monety

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813bez napisu w otoku1330*R510 0005 0002 500

6 groszy

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813napis w otoku1330*R48 0003 0001 500

2 złote

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 29,0 mm  | waga : 8,1 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813duże litery i cyfra 2R620 0007 0004 000

2 złote

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 29,0 mm  | waga : 8,1 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813odwrócone N w słowie WIERNYMR33 5001 100600

2 złote

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 30,0 mm  | waga : 10,7 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813R33 5001 100600

2 złote

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 30,0 mm  | waga : 10,7 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813odwrócone D w słowie DOPOMÓŻR33 5001 100600