Monety Generalnej Guberni 1939-1945

KATALOG MONET 1764-1943data aktualizacji
Monety S.A. Poniatowski 1764-179510.09.2019
Monety Oblężenia Zamościa 181317.01.2021
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-181514.05.2022
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-184606.07.2018
Monety Powstania Listopadowego 183114.05.2022
Monety zaboru austriackiego 1774-179405.10.2018
Monety zaboru pruskiego 1796-181726.01.2019
Monety zaboru rosyjskiego 1815-186403.01.2021
Monety dla ziem polskich 1916-191827.01.2019
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-193910.05.2022
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-193908.09.2018
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 22.07.2018
Monety Generalnej Guberni 1939-194501.10.2018
Monety PRL 1949-199014.05.2022 - w opracowaniu
Monety od 199129.12.2021 - w opracowaniu

Zarys historyczny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo


1 grosz

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Zn | średnica :  14,7 mm  | waga : 1,17 g  | rantgładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIII
193933 909 000-35103

5 groszy

materiał : Zn | średnica :  16,0 mm  | waga :  1,72 g  | rantgładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIII
1939otwór15 324 000-603015
1939bez otworu?R4.4c.a 4100 (2016)c.a 3400 (2015)c.a 4000 (2010)

10 groszy

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Zn | średnica :  17,6 mm  | waga :  2,0 g  | rantgładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIII
192342 175 000-80122

20 groszy

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Zn | średnica :  20,0 mm  | waga :  2,97 g  | rantgładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIII
192340 025 000-120155

50 groszy

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Fe | średnica : 23,0 mm  | waga : 5,0 g  | rantgładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIII
1938niklowana-2004020
1938nie niklowana-35012070