Fałszywe monety Wolnego Miasta Gdańsk – 1/2 guldena 1923/1927 r.

Fałszywe monety Wolnego Miasta Gdańsk . Monety Wolnego Miasta Gdańsk to jeden z bardziej ulubionych tematów kolekcjonerskich wśród numizmatyków . Niestety wraz z rosnącą popularnością wśród polskich i zagranicznych kolekcjonerów oraz wzrostem cen na rynku numizmatycznym , monety „doczekały się” wielu fałszerstw. Popularność kopii wynika również ze stosunkowo prostych wizerunków stempli monet tego okresu . Wśród kopii spotykamy egzemplarze proste do „wyłapania”, takie jak odlewy czy nieudane kopie z chińskie . Istnieją na rynku również bardziej profesjonalne fałszerstwa . Mają one bardzo zbliżony wizerunek do oryginału , wagę , zabrudzenia a nawet „patynę” . Niestety fałszywki pojawiają się również w sklepach numizmatycznych , a nawet można było spotkać w popularnych slabach firm gradigowych .

Fałszywe 1/2 guldena 1923 i 1927 rok Wolne Miasto Gdańsk

Jedną z bardziej fałszowanych monet tego okresu jest 1/2 guldena z 1923 i 1927 roku. Poniżej przedstawiamy charakterystyczne cechy pozwalające odróżnić większość monet oryginalnych od kopii . Oczywiście na rynku mogą pojawiać się kopie o innych cechach charakterystycznych lub po „ulepszeniach” . Dlatego przy zakupie tego rodzaju monety, należy zachować szczególną ostrożność i weryfikować przedmiot pod wieloma czynnikami . Sprawdzajmy wizerunki , wagę , dźwięk wydawany po lekkim uderzeniu , próbę materiałową /np. srebro nie przyciąga magnesu / , źródło pochodzenia , czy moneta ma starą , naturalną patynę .

Cechy fałszywych monet 1/2 guldena z 1923/1927 roku .

  1. większa przerwa pomiędzy otokiem a końcem masztu z flagą
  2. węższy otok od oryginału
  3. inny kształt masztu i lin , grubsze , bardziej pionowe kreski
  4. duże przerwy pomiędzy końcem lin i masztów
  5. rowkowanie rantu bez dodatkowej beleczki
  6. różnice w wadze : oryginał około 2,5 g , kopie 2,65 g
  7. Przedstawione kopie z datą 1923 i 1927 mają wadę stempla , ” kropeczkę” przy pierwszej linie prawego , drugiego poziomu masztu.
  8. Monety fałszywe z datą 1923 mają mniej kształtne liternictwo i źle rozplanowane rozmieszczenie liter po szerokości monety .
fot.7 -źródło fot. domena publiczna + opracowanie autora

Ad.3 Inny kształt masztu i lin , grubsze , bardziej pionowe kreski .

fot.8,9 -Różnice w kształcie masztów i lin : falsyfikat maszty i liny bardziej w pionie z większymi odstępami końców od żagli.

Rant monety oryginalnej i falsyfikatu.

Ad.5. Kształt ząbkowania z dodatkową beleczką wewnątrz rowku , element charakterystyczny dla monet oryginalnych 1/2 guldena i 1 guldena z 1923 i 1927 roku.

fot.10 -W oryginalnych monetach , ząbkowanie rantu posiada dodatkową „beleczkę” wewnątrz rowku.

Awers monety oryginalnej i falsyfikatu .

Ad.8. Fałszywe monety z datą 1923 mają mniej kształtne liternictwo i źle rozplanowane rozmieszczenie liter do szerokości monety .

fot.11,12 – Fałszywe 1/2 guldena 1923 mają inny kształt liternictwa , oraz źle rozplanowane odległości między literami . Są one mniej foremne jak na przykład litera g jest mniej „pełna” , jakby „wciśnięta” z braku miejsca.
Wady liternictwa fałszywej monety zostały poprawione w roczniku 1927 przy niezmienionym / błędnym wizerunku kogi.

fot.13,14 – W oryginalnym 1/2 guldena z 1923 litera „G” jest bardziej foremna . Niedoskonałość ta została poprawiona w fałszywej monecie z datą 1927 . Wizerunku strony z kogą pozostał bez zmian z charakterystycznymi błędami .

W kopii 1/2 guldena z datą 1927 poprawiono liternictwo , jest ono bardziej zbliżone do oryginału . Pozostały jednak różnice , łatwe do wychwycenia jak np. inne umiejscowienie liter „fr” w słowie „freie”, czy duża różnica w wyglądzie cyfry daty „7” . Wizerunek strony monety z „kogą” , pozostał bez zmiany , z charakterystycznymi błędami np. kształtem lin , masztu , otoku i ząbkowania bez dodatkowej „beleczki” . Identyczny wizerunek strony z kogą w obu „rocznikach” świadczy , że obie kopie pochodzą z tego samego „warsztatu” . Duża ilość na rynku tego typu kopii jest zaskakująca , „produkcja” musiała być spora , „zautomatyzowana”.

fot.15,16 -1/2 guldena z datą 1927 różnice w usytuowaniu liter „fr” w monecie oryginalnej i kopii .

fot.17,18 – 1/2 guldena z datą 1927 różnice w kształcie cyfry 7 w monecie oryginalnej i kopii .

Oryginalne 1/2 guldena z 1923 i 1927 roku Wolne Miasto Gdańsk

Wizerunki do porównania monety oryginalnej i kopii

Kiedy pojawiły się fałszywe 1/2 guldenówki 1923/1927 Wolnego Miasta Gdańsk.

Kiedy pojawiły się tego typu pierwsze fałszywki ? Z dostępnych źródeł wynika , że monety zaistniały na rynku polskim przed rokiem 2004 . Z tego roku znanych jest kilka pozycji aukcyjnych – na szczęście w porę wycofanych przez sprzedawców . Być może przybyły one ze wschodnich „manufaktur” . Jednak nie można wykluczyć , że tak jak inne monety kruszcowe , mogły być również fałszowane w okresie ich funkcji monety obiegowej w latach 20-30-tych XX wieku. Precyzja wykonania , charakterystyczne cechy prezentowanych egzemplarzy sugeruje , że w tym wypadku fałszerstwo wykonane zostało na szkodę kolekcjonerów w późniejszym okresie .

„Fałszywe monety Wolnego Miasta Gdańsk” autor : DW – PTN Olsztyn

X