Zarząd

Skład zarządu oddziału w Olsztynie

Czaplicki Zdzisław – prezes

Tyl Bolesław – sekretarz

Kubas Jadwiga – skarbnik

Sołowiej Krzysztof – członek

Truś Waldemar – członek

Skład komisji rewizyjnej

Biegański Józef – przewodniczący

Dubielska Teresa – członek

 Turulski Jerzy – członek