Monety oblężenie Zamościa 1813

KATALOG MONET 1764-1943data aktualizacji
Monety S.A. Poniatowski 1764-179510.09.2018
Monety Oblężenia Zamościa 181311.09.2018 - w opracowaniu
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-181514.07.2018
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-184606.07.2018
Monety Powstania Listopadowego 183106.07.2018
Monety zaboru austriackiego 1774-179405.10.2018
Monety zaboru pruskiego 1796-181726.01.2019
Monety zaboru rosyjskiego 1815-186413.04.2019- w opracowaniu
Monety dla ziem polskich 1916-191827.01.2019
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-193924.02.2019
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-193908.09.2018
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 22.07.2018
Monety Generalnej Guberni 1939-194501.10.2018

6 groszy

 

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813

6 groszy

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813

6 groszy

materiał : miedź Cu | średnica : 33,0 mm  | waga : 11,5 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813

2 złote

 

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 29,0 mm  | waga : 8,1 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813duże litery i cyfra 2R620 0007 0004 000

 


2 złote

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : srebro Ag | średnica : 29,0 mm  | waga : 8,1 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813odwrócone N w słowie WIERNYMR33 5001 100600

2 złote

 

materiał : srebro Ag | średnica : 30,0 mm  | waga : 10,7 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813R33 5001 100600

2 złote

 

materiał : srebro Ag | średnica : 30,0 mm  | waga : 10,7 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1813odwrócone D w słowie DOPOMÓŻR33 5001 100600