SAP – MONETY LENNE KURLANDZKIE

KATALOG MONET 1764-1943data aktualizacji
Monety S.A. Poniatowski 1764-179510.09.2019
Monety Oblężenia Zamościa 181317.01.2021
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-181514.05.2022
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-184606.07.2018
Monety Powstania Listopadowego 183114.05.2022
Monety zaboru austriackiego 1774-179405.10.2018
Monety zaboru pruskiego 1796-181726.01.2019
Monety zaboru rosyjskiego 1815-186403.01.2021
Monety dla ziem polskich 1916-191827.01.2019
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-193910.05.2022
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-193908.09.2018
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 22.07.2018
Monety Generalnej Guberni 1939-194501.10.2018
Monety PRL 1949-199014.05.2022 - w opracowaniu
Monety od 199129.12.2021 - w opracowaniu
MONETY KORONNEMONETY TORUŃSKIEMONETY GDAŃSKIEMONETY LENNE KURLANDZKIE

szelągi lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Cu – miedź | średnica :  16,0 mm  | waga :  1,30 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1764SOLID?R3
2207540
1764SOLID I.C.S.?R3
2207540
1764SOLID I.F.S.?R2
1506030

grosze lenne kurlandzkie

materiał :  Cu – miedź | średnica : 22,0 mm  | waga :  3,40 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1763?R5
1 500500300

grosze lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Ag – srebro  | średnica :  17,0 mm  | waga :  1,30 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1763emisja : Ernest Jan Biron?R3
1 000300180
1763emisja : Ernest Jan Biron?R2
750250120
1764emisja : Piotr Biron?R31 000300180

ICS – Justyn Karol Schroeder, mincerz mitawski (1763-65)

trojaki lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał :  Ag – srebro | średnica : 21,0 mm  | waga :  2,00 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1764I.C.S.R4
2 500800400
1764I.C.S.R4
2 500800400
1764I.F.S.R4
2 500800400
1765I.F.S.R4
2 500800400

szóstaki lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał :  Ag – srebro  | średnica : 24,0 mm  | waga :  3,70 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1763litera "S" na ramieniu?R5
10 0003 0001 500
1764litera "S" na ramieniu?R4
5 0001 8001 000
1764litera "G" na ramieniu?R4
5 0001 8001 000
1764litera "G" pod popiersiem?R45 0001 8001 000

orty lenne kurlandzkie

materiał :  Ag – srebro  | średnica :  28,0 mm  | waga :  6,10 g | rant : gładki

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1764I.C.S. - GR7
25 00010 0005000

dukaty lenne kurlandzkie

 

materiał :  Au – złoto | średnica :  21,0 mm  | waga :  3,49 g | rant : kreskowanie

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1764literka "G" na ramieniu?R5
30 00010 0006 000
1764literka "S" na ramieniu?R637 00012 0007 000

talary lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał :  Ag – srebro  | średnica :  43,0 mm  | waga : 28,30 g | rant : kreskowanie

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1780R2
12 0004 0002 000

dukaty lenne kurlandzkie

fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

materiał : Au – złoto | średnica :  21,0 mm  | waga : 3,49 g | rant : kreskowanie

ROKODMIANANAKŁADRZADKOŚĆ IIIIIIV
1780R4,
14 0007 0004 000