Terminy zebrań

Terminarz zebrań członkowskich i zarządu oddziału w 2021 roku.

Uwaga ! :

Ze względu na sytuację w kraju związaną z pandemią Covid-19 oraz wprowadzonymi restrykcjami , zarządu PTN Olsztyn zadecydował o odwołaniu następnych zebrań klubu z dniem 01 listopad 2020 roku . W przypadku zmiany obostrzeń poinformujemy wcześniej o wznowieniu możliwości zebrań klubu.     

  1. 17 czerwca (plus spotkanie zarządu)
  2. lipiec – brak spotkań
  3. sierpień – brak spotkań

Zebrania odbywają się w Zamku Olsztyńskim w Sali Kromera ( 3 czwartek miesiąca) i rozpoczynają się o godzinie 17.00 . Zebrania zarządu od godz. 15.45 .